Zaznacz stronę

Zalety inwestowania

W co inwestować?

Porównanie stóp zwrotu różnych rodzajów inwestycji

W co inwestować?

W co inwestować?

Co jest najważniejsze w oszczędzaniu na przyszłą emeryturę?

W co inwestować?

Jaka jest najbezpieczniejsza forma lokowania oszczędności w czasach kryzysu?

Dlaczego warto inwestować w ziemię?

Wybrane dane statystyczne

Średnia cena 1 ha gruntu w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2004-2016

Wzrost wartości ziemi rolnej w Polsce w wybranych latach.

Porównanie ceny 1ha ziemi w 2012 r.

Powierzchnia gruntu,przypadająca na na jednego mieszkańca Polski w wybranych latach.

Proces inwestycyjny

Z nami inwestowanie staje się zyskowne, przyjemne i bezpieczne.

Dlaczego Mazury?

Ceny ziemi w atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych zrównują się cenami z ziemią w wielkich aglomeracjach miejskich.

Wybór Mazur nie jest przypadkowy

Region ten został wybrany w oparciu o wnikliwe analizy na bazie obserwacji. Wynik z nich iż,

  • ziemia na Mazurach posiada ogromny potencjał wzrostu wartości – w myśl światowego trendu, iż grunty w atrakcyjnych rejonach turystycznych dążą do poziomu cen gruntów położonych w dużych aglomeracjach miejskich,
  • ceny atrakcyjnie położonej ziemi na Mazurach są zdecydowanie niższe niż w rejonach nadmorskich i górskich. Proces rozwoju Mazur niczym nie różni się od pozostałych regionów, z tymże najlepsze lata są jeszcze przed nami. Ogromne kwoty dotacji UE przyznane na lata 2014-2020 przyczyniają się do dynamicznego rozwoju całego regionu, w tym rozwoju infrastruktury turystycznej,
  • ceny ziemi w rejonach turystycznych w Polsce są dwukrotnie niższe niż np. w Niemczech, przy czym ceny gruntów z linią brzegową jezior są około 10-cio krotnie niższe niż na Zachodzie Europy. Dzięki tym różnicom tworzy się przestrzeń do dynamicznego wzrostu cen. Rośnie jednocześnie popyt na mazurskie grunty wśród obywateli krajów EU.
  • z roku na rok rośnie zainteresowanie turystyką w rejonie Mazur. Wpływ na to ma unikatowy charakter regionu, jak również sytuacja geopolityczna na świecie i wynikające z niej zagrożenia. W praktyce przekłada się to na coraz liczniejsze inwestycje turystyczne, w tym budowę osiedli, hoteli, apartamentowców, luksusowych rezydencji i nowych portów dla miłośników rekreacji wodnej. Na początku 2016 roku uruchomiony został nowy, międzynarodowy port lotniczy Mazury w miejscowości Szymany, co znacznie przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego w tym regionie,
  • powierzchnia gruntów w obrębie jezior jest skończona i naturalnie ograniczona. W sytuacji, gdy uwzględnimy również inne uwarunkowania, w tym ograniczenia ekologiczne, okazuje się, iż starannie wybrane lokalizacje tworzą i uznawane są za tzw. “Perłę Mazur”,
  • wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, coraz więcej czasu i środków finansowych przeznaczamy na rekreację, co bezpośrednio wpływa na zwiększony popyt i wzrost cen nieruchomości w rejonach turystycznych.